Vad är SKEF

SKEF står för Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening.

Föreningen bildades 2013 i syfte att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter av snabblån i Sverige. Sedan har vi gå igenom lite vad SKEF är för något och dess bakgrund, regelverk, och kraven de har på sina medlemmar. Vi går även igenom fördelarna med att ansöka om lån hos SKEF anslutna.

Varför skapades SKEF?

Under senare år har snabblån och snabblåneansökningar ökat avsevärt. Iom den här ökningen så har det även framkommit att många kreditgivare inte följer en god kreditgivningssed. God kreditgivningssed innebär att ett kreditbolag bör göra en säker och korrekt kreditupplysning av låntagare och deras ekonomiska situation för att se om det ansökta lånet går att bevilja och att sökarens ekonomi stödjer detta. Ekonomiska situationer där de inte har fört god kreditgivningssed är extremt höga räntor eller extremt höga avgifter som tillkommit genom finstilta paragrafer som inte har varit tydliga från början. Dessa problem har lett till att Kronofogden har fått ett ökat antal ärenden på senare år.

SKEF ställer krav på medlemmar genom att upprätthålla ett regelverk och krav för medlemskap som vi går igenom lite mer i detalj nedan. Ni som kunder kan därför känna er trygga och säkra av en långivare eller kreditgivare är medlem i SKEF. Då slipper ni oroa er för oväntade höga avgifter och extrema räntor som inte har varit tydliga från början. 

SKEF krav för medlemskap

Finansinspektionen
Medlemmar skall vara registrerade och godkända av finansinspektionen.

Integritet
Kreditbolag och långivare måste hantera personuppgifter och privata uppgifter, bankuppgifter med mera enligt alla lagar och regler för integritet såsom GDPR.

Trygg, Säkert och Stabil verksamhet
Medlemmar måste följa en så kallad god kreditgivningssed. Medlemmar måste alltså följa vissa direktiv, bland annat så måste Konsumentverkets allmänna råd för konsumentkrediter följas. Medlemmar i SKEF bör även bistå med att hjälpa kredittagare att skapa en återbetalningsplan.

Marknadsföring
Marknadsföring av långivare som är medlemmar i SKEF skall vara tydlig, lättförståelig, och inte kunna misstolkas eller missleda kredittagare.

Identifikation
Kreditgivare eller långivare som är medlemmar i SKEF skall kräva att låntagare identifierar sig med lämplig identifikationshandling såsom e-legitimation.

Fördelar med SKEF anslutna långivare

Fördelarna med medlemmar och låneinstitut som är anslutna till SKEF talar för sig självt. Dessa medlemmar som följer SKEF erbjuder säkrare och tryggare krediter och snabblån än övriga som inte är medlemmar hos SKEF. 

Close Menu