Enligt svensk lag så är ränteutgifter avdragsgilla. Det finns dock vissa kriterier som ska vara uppfyllda. Avdraget görs i deklarationen och det är sällan man behöver göra någonting alls, utan det ska ske per automatik och vara förtryckt i deklarationen.

Avdrag för ränta görs genom att man tar räntekostnaderna för ett helt år och cirka 30% av dessa räntekostnader får dras av i skatten som annars skulle betala till exempel inkomstskatt från ett jobb.

Vilka räntor är avdragsgilla?

Alla slags lån såsom privatlån bolån billån smslån och snabblån är avdragsgilla vad gäller deras räntor. Spelar ingen roll om lånet har säkerhet eller inte.

Det enda lånet vars ränta inte får dras av är studielån eller också kallat CSN lån.

Avgifter får inte dras av

Det är viktigt att komma ihåg att Räntan är det som man får göra avdrag för inte avgifterna.

Avgifter såsom uppläggningsavgift, aviavgift eller andra avgifter får man alltså inte göra avdrag för i deklarationen.

Amorteringar är heller inte avdragsgilla.

Kvitta ränta mot ränta

Om man har haft intäkter istället för utgifter i form av ränta så kan dessa två kvittas mot varandra. Det enklaste för att förklara detta är att vi visar ett exempel.

Låt oss säga att ni har 50,000 i avdragsgilla räntekostnader på ett helt år.
Låt oss också säga att ni har 5,000 i intäkter från ett räntekonto/sparkonto.
Räntenettot blir då 45,000 kr (50,000 – 5.000).

I skrivande stund är avdraget 30% per person och år, upp till 100,000 kr. Om räntenettot överstiger detta så blir avdraget 21% för den överskjutande delen.

I exemplet ovan så överstiger inte räntenettot 100,000kr, och vi räknar således med 30%.
Då blir det ni får göra avdrag för 13,500 kr (45,,000 x 0,30).

Betala lägre skatt med ränteavdrag

Man kan alltså betala lägre skatt än i vanliga fall när man har ränta som är avdragsgill.
För att demonstrera detta så fortsätter vi med exemplet ovan.

Avdraget som man fick göra var på 13,500 kr.

Låt oss säga att ni har en årsinkomst på 250,000 kr. Skatten som skall betalas för denna inkomst räknas alltså på 250,000 kr.

Om man då har 13,500 som avdragsgill räntekostnad så drar man av detta belopp från beskattningsbar inkomst.

Man skattar alltså för 236,500 kr (250,000 – 13,500)
Det innebär alltså att ni har sluppit betala skatt för en viss del av er inkomst.

Close Menu