Ett företagslån är ett av metoderna att skaffa kapital till företaget på grund av olika anledningar. En av de vanligaste anledningarna till att företag belånar sig är att expandera. Kan till exempel vara att man behöver inte skaffa varulager för vidareförsäljning eller en maskin som behövs för produktion. Företagslån så ökar du företagets likviditet utan att behöva minska aktieinnehavet.

Vad är ett företagslån?

Företagslån är precis som namnet antyder ett lån till ett företag. Det finns företagslån med säkerhet och utan säkerhet. Företagslån utan säkerhet kallas även för investeringslån eller checkkredit. Många företag som expanderar tar företagslån för att att kunna betala för expansionen. 

Vanliga företagslån

Det finns många anledningar till att ta ett företags mål men de vanligaste anledningarna är listade nedan:

 • Personal:
  Anställa personal är en anledning till att företag ofta tar ett lån som ofta brukar täcka personalkostnader över flera månader till år framöver.
 • Inventarier och maskiner:
  Köp av maskiner är en annan anledning till att företag ofta tar ett lån. Speciellt om det gäller maskiner som kostar väldigt mycket.
 • Marknadsföring:
  En marknadsföringskampanj kan också vara en anledning till varför företag tar lån. 
 • Varulager:
  Att köpa in varulager för vidareförsäljning är också en vanlig anledning till företagslån.
 • Likviditet:
  Att öka likviditeten i ett företag eller så kallad kassaflödet är också en anledning till att ta företagslån.

Hur lånar man pengar till företag

Man begär lån till ett företag precis som ett vanligt lån genom att gå till låneinstitut eller en bank och begära ett lån till företaget. Låneinstitutet eller banken kontrollerar då ansökningen och bevilja eller kräver kompletteringar för låneansökan. Om lånet inte blir beviljat så kommer banken eller låneinstitutet berätta detta och även orsaken till varför de inte kunde bevilja lånet.

Vad krävs för att få företagslån?

För att få lån till företag krävs ofta lite mer än att få lån till privatperson. Bankerna kontrollerar då hela företaget och individerna för att se om lånet kan betalas tillbaka i tid. Vanliga krav är självklart att man ska ha f-skattesedel och ofta även att man är registrerad i Sverige.

De kontrollerar företagets likviditet Balans och resultat rapporter för att få en bättre bild över företagets ekonomi. Med detta sagt så är det förstås svårt att ge lån till företag som är nystartade då man fortfarande inte har fått bra helhetsbild över Vilka intäkter och utgifter företaget kommer att ha.

Bankerna vill i grund och botten Ha en bra bild av företagets ekonomi och säkerhet i vissa fall för att kunna beviljat lån. 

Företagslån utan säkerhet

Det går att få företagslån utan säkerhet men ofta brukar dessa typer av någon högre kostnader än ett företagslån med säkerhet. Låneinstitut och banker brukar även kräva att företagslån utan säkerhet har en borgenär i avtalet. 

Företagslån med borgen

Om bankerna kräver en borgenär för att bevilja ett företagslån så kan man lösa detta på flera olika sätt. Om det gäller ett aktiebolag så kan ägaren av Aktiebolaget även privat gå in som borgenär. Enskild firma så är ofta verksamheten och individen densamma och då krävs en utomstående borgenär. Ibland krävs dessutom flera borgenärer. Det hela handlar om att säkerställa att banken det trygga med att låna ut pengar till företaget och att de blir säkra på att de får tillbaka pengarna i tid.

Att tänka på inför företagslån

Tänk på att inte ta onödiga lån som inte är realistiska att betala tillbaka i tid. Företag går i förlust i flera år i rad och när endast vill täcka upp ett kassa fläder men inte ser några tydliga framtids prospekter som ger positiva resultat så bör jag överväga huruvida detta är rätt väg att gå.

Om företaget har anmärkningar eller annat hos Kronofogden är en inkassoföretag så blir det ytterligare svårt att ta företagslån. 

Close Menu