CSN lån eller studielån som det även kallas är en form av lån som är till för att studera. Du som önskar studera i Sverige eller utomlands är berättigad att ansöka om ett csn-lån.

Huruvida man blir beviljad lån beror på studietakten, om du har inkomst vid sidan, och om du studerar på heltid eller ej (studietakten).

Skall betalas tillbaka men har en relativt låg ränta. Under 2019 var räntan på 0,16 %. 

Lånet skall tidigast börja betalas tillbaka sex månader efter avslutade studier och CSN lån. 

Vad är ett CSN-Lån?

CSN lån kallas även för studielån och är alltså ett lån som är till för att finansiera studieperioden. 

Vare sig du önskar studera i Sverige eller utomlands så är det okej att ansöka om studielån från CSN. Finns dock ett antal krav som måste vara uppfyllda innan man blir beviljad ett studielån. 

Vad är då studiebidrag?

Studiebidrag är inte ett lån och är alltså ett bidrag som alla studerande får. 

Om du studerar på heltid kan du under 2020 få 2 715 kronor i veckan. En del av detta är bidrag (823 SEK).

Vad krävs för att få CSN-Lån?

Det finns en hel del krav för att bli beviljad studielån. Nedan listar vi några av de vanligaste:

  • Utbildningar måste i sig ge rätt till studiemedel.
  • Man måste vara registrerad på alla kurserna.
  • Man måste vara under 57 år gammal.
  • Man får inte ha vissa andra ersättningar. 
  • Studera minst 50 % under minst tre veckor.
  • Tiden Man får studiemedel är begränsad.
  • Om man har studerat tidigare så måste man ha klarat av studierna.

CSN-Lån för utomlands

Det går även bra att ansöka om CSN lån för att betala utomlands studierna. Förutom ovan krav så ska även ytterligare ett antal krav uppfyllas. 

Hur ansöker man om CSN-Lån?

Ansökningen sker via csn och kan göras på csn.se. 

Close Menu